• Konkurs na oprawę plastyczną Mazurka Dąbrowskiego

      • Konkurs na oprawę plastyczną Mazurka Dąbrowskiego. Jego celem było wzbudzenie zainteresowania historią Hymnu Narodowego, obycie się z barwami narodowymi i nabywanie zwyczaju oddawania szacunku narodowym symbolom.