• Szkoła Podstawowa w Piotrkowie, 14 – 240 Susz, Piotrkowo 45, tel. 55 278 64 16, e-mail szkolapiotrkowo@wp.pl jest administratorem Pani/Pana danych osobowych

     Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych-Karolina Magdalena Kacprzake-mail: karkozlowska1@wp.pl, telefon: 603-447-253

      

     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyjaśnienia zgłoszonej   sprawy

     Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

     Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

     • Art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

     Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom tylko upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

     Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy informatyczne realizujące usługi na nasze zlecenie w zakresie prowadzenia strony internetowej.

     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  do czasu wyjaśnienia sprawy lub do czasu odwołania. zgody

     Szkoła Podstawowa w Piotrkowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

     Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

      

     Gdy uzna Pan/Pani,Szkoła Podstawowa w Piotrkowie administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.