• STR

    • Szkoła ma służyć pomocą w wychowaniu młodego człowieka w duchu wartości  oraz kształcić umiejętności intelektualne  i sprawność fizyczną. 
     Nasza szkoła będąc ważną częścią środowiska lokalnego pragnie być ogniskiem wiedzy, wartości i ideałów bliskich ludziom, którzy tworzą tę społeczność. 
     Pragniemy kształcić charakter i rozwijać umiejętności młodych ludzi, budzić w nich ukryte talenty, pobudzać do różnych inicjatyw nie odrywając ich od korzeni z których wyrośli.

     Kładziemy nacisk na szacunek dla historii i kultywowanie tradycji regionalnych oraz poznawanie przeszłości terenu, na którym usytuowana jest szkoła. Naszym celem jest również zwrócenie uwagi uczniów na problemy środowiska naturalnego i ekologii i ochrony środowiska.

     Zależy nam, aby nasze dzieci były zdrowe, aktywne i radosne, dlatego sporo czasu poświęcamy na zajęcia rekreacyjno - sportowe.