• WYCHOWAWCY KLAS

    • 3-5 latki - Monika Dalkiewicz

     0 – Anna Bubiec       


     I – Justyna Maśkiewicz

     II – Katarzyna Kapuścińska

     III - Iwona Kowalewska

     IV – Anna Woźniak

     V – Jordan Fydrych

     VI – Katarzyna Sztajnborn

     VII - Anna Laskowska

     VIII - Marta Iwaniuch